Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"HEYVANLAR ALƏMİ"Robotlar böcəklərin yerimə xüsusiyyətlərinə sahib olsalar, tam qüsursuz vəziyyətdə olar.


davamı

İzlənmə sayı: 24

Son illərdə aparılan araşdırmalar təbiətdəki həndəsi nizamın elm sahəsinə çevrilməsinə səbəb oldu.


davamı

İzlənmə sayı: 28

Balıqlar da daxil olmaqla bir çox canlı qış yuxusuna gedir. Bəziləri isə qış yuxusundan oyanandan sonra 12-15 saat mürgüləyirlər. 


davamı

İzlənmə sayı: 61

Kalmar, karakatisa və osminoq kimi başıayaqlı molyusklar su püskürtmə ilə yaranan itələməyə əsaslanan üzmə sisteminə sahibdirlər.


davamı

İzlənmə sayı: 85

Köpək balıqları üzərkən sanki su onlara heç mane olmurmuş kimi hərəkət edirlər. Həqiqətən də, su gəminin üzdüyü zaman onun gövdəsinə etdiyi təsir qədər köpək balığına təsir etmir.


davamı

İzlənmə sayı: 127

Tısbağa qabığının qalın zirehinin yaradılışındakı hikmətlər nələrdir?


davamı

İzlənmə sayı: 115