Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"KAİNATIMIZ"Torpağın səthinin 2mil (3,5km) dərinliyində olan bu bakteriyalar qızıl mədənlərində yaşayırlar və gizli şəkildə qızıl istehsal edən kimyaçılar kimi işləyirlər


davamı

İzlənmə sayı: 114

İşığın sürəti saniyədə 300.000 kilometrdir. Bu, Eynşteynin məşhur E=mc2 düsturunda c ilə göstərdiyi sabitdir.


davamı

İzlənmə sayı: 866

Big Bang nəzəriyyəsi kainatın tək və böyük partlayış ilə başladığını qəbul edir.


davamı

İzlənmə sayı: 847

Süpernova sözü astronomlar tərəfindən bir ulduzun partlayaraq dağılmasını adlandırmaq üçün istifadə edilir.


davamı

İzlənmə sayı: 901

Dərmanların yalnız Dünyada təsirinin olması çox maraqlıdır, deyil mi?


davamı

İzlənmə sayı: 895

Yer üzünün formaları da temperaturun mütənasib paylanması üçün uyğun yaradılmışdır. Yerin ekvatoru ilə qütblər arasında təqribən 1000°C temperatur fərqi var.


davamı

İzlənmə sayı: 921