Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"KAİNATIMIZ"İşığın sürəti saniyədə 300.000 kilometrdir. Bu, Eynşteynin məşhur E=mc2 düsturunda c ilə göstərdiyi sabitdir.


davamı

İzlənmə sayı: 788

Big Bang nəzəriyyəsi kainatın tək və böyük partlayış ilə başladığını qəbul edir.


davamı

İzlənmə sayı: 783

Süpernova sözü astronomlar tərəfindən bir ulduzun partlayaraq dağılmasını adlandırmaq üçün istifadə edilir.


davamı

İzlənmə sayı: 808

Dərmanların yalnız Dünyada təsirinin olması çox maraqlıdır, deyil mi?


davamı

İzlənmə sayı: 811

Yer üzünün formaları da temperaturun mütənasib paylanması üçün uyğun yaradılmışdır. Yerin ekvatoru ilə qütblər arasında təqribən 1000°C temperatur fərqi var.


davamı

İzlənmə sayı: 835

Karbon həyati əhəmiyyət daşıyan elementdir. Dünyadakı bütün xammalın təxminən 1/500-ni sadə, ya da mürəkkəb halda karbon meydana gətirir.


davamı

İzlənmə sayı: 767