Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"İZAHLI AYƏLƏR"Əlbəttə, Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal, can və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. Səbir edən şəxslərə müjdə ver! (Bəqərə surəsi, 155)


davamı

İzlənmə sayı: 942

Ey iman gətirənlər! Allah’dan qorxun! Hər kəs sabah üçün nə etdiyinə nəzər salsın. Allah’dan qorxun. Həqiqətən, Allah etdiklərinizdən xəbərdardır! (Həşr surəsi, 18)


davamı

İzlənmə sayı: 967

Ağıl Allah’ın insanlar üçün təyin etdiyi və zaman keçdikcə insanı ən mükəmməl nəticələrə çatdıran vasitədir.


davamı

İzlənmə sayı: 948

Şükür hər şeyin Allah’dan gəldiyini bilən insanın Allah’a olan sevgisini, təşəkkürünü göstərən ibadətdir. Gün ərzində Rəbbimizə şükür etməyimiz üçün bir çox səbəb var.


davamı

İzlənmə sayı: 1025

Allah Quranda möminlərə bir-birlərinə yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmlərini nəsihət etmişdir. Bu Allah’ın bəyəndiyi xüsusiyyətdir. Lakin mühüm olan insanın başqasına xatırlatdığı mövzulara özünün də diqqət y


davamı

İzlənmə sayı: 951

Möminin Allah qorxusu çox dərin və hörmət dolu qorxudur. Digər qorxular kimi insana sıxıntı və əzab verən qorxu deyil.


davamı

İzlənmə sayı: 938