Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"ELM DÜNYASI"Eritrositlərin xüsusi olaraq yaradılmış yastı forması


davamı

İzlənmə sayı: 110

Beynimizdəki kiçik kinoteatr


davamı

İzlənmə sayı: 110

Elmin inkişafında imanlı alimlərin rolu


davamı

İzlənmə sayı: 171

Dünya miqyasında insanların yaşayışına nəzər saldığımızda ədalətsiz bir bölgünün şahidi oluruq: bir tərəfdə insanlar aclıqdan ölür, digər tərəfdə isə artıq çəkidən əziyyət çəkirlər.


davamı

İzlənmə sayı: 839

Hyustonda Beylor Universiteti Tibb fakültəsindən iki elm adamı göyərçinlərin beynində dünyadakı maqnit sahələrini qavrayan neyronlar olduğunu kəşf edib.


davamı

İzlənmə sayı: 1042

Beynin və hafizənin yaşlanmasına səbəb olan genlər aşkar edildi


davamı

İzlənmə sayı: 792