Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"ELM DÜNYASI"Dövrümüzdə bakteriyalardan istifadə edərək mədən cövhərinin ayrılması və laboratoriya şəraitində mədən əldə edilməsi prosesinə biomədənçilik adı verilmişdir.


davamı

İzlənmə sayı: 5

İynəcənin manevr qabiliyyəti, işıldaquşun 100% səmərəli işıq istehsal etməsi, bayquşun səssiz uçması ...


davamı

İzlənmə sayı: 63

Dərin nəfəs alın... Nəfəs almaq bizi rahatladan bir şeydir. Bəs bunun, əslində, bədənimizdəki yanma reaksiyası üçün baş verdiyini bilirdinizmi?


davamı

İzlənmə sayı: 64

Eritrositlərin xüsusi olaraq yaradılmış yastı forması


davamı

İzlənmə sayı: 211

Beynimizdəki kiçik kinoteatr


davamı

İzlənmə sayı: 208

Elmin inkişafında imanlı alimlərin rolu


davamı

İzlənmə sayı: 268