Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"BİTKİLƏR DÜNYASI"Dəniz güllərindən biri olan aktiniyalar mikroskopik mərmilər ataraq ov edən onurğasız canlılardır.


davamı

İzlənmə sayı: 87

Bitkilərdəki ən maraqlı sistemlərdən biri reaksiya mexanizmləridir.


davamı

İzlənmə sayı: 103

Bitki rənglərindəki sənət


davamı

İzlənmə sayı: 291

Yukka ağacının güvəsi topladığı çiçək tozlarını bir-birinə birləşdirib top formasına salır və bunu başqa yukka ağacının çiçəyinə daşıyır.


davamı

İzlənmə sayı: 875

Bitkilərin müəyyən riyazi düsturlara görə formalaşmış olması onların xüsusi olaraq hazırlanmış olduqlarının ən açıq dəlillərindən biridir.


davamı

İzlənmə sayı: 1131

Ağacların kökləri torpağın altına bir şəbəkə kimi yayılaraq su və mineralları sürətlə sorurlar.


davamı

İzlənmə sayı: 879