Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"MƏNƏVİYYAT"Hazırda dünyanın əksər hissəsi həm sosial, həm də siyasi xaos yaşayır.


davamı

İzlənmə sayı: 36

Depressiya bugünkü cəmiyyətlərdə çox geniş rast gəlinən, güclü mənfi təsiri olan, buna görə də “dövrümüzün vəbası” olaraq adlandırılan xəstəlikdir.


davamı

İzlənmə sayı: 39

Allahın gücünü, yardımını və dostluğunu bilən möminlər üçün təvəkkül və təslimiyyət yeganə yoldur.


davamı

İzlənmə sayı: 899

Çətinliklə qarşılaşdıqda geri çəkilmək, öz mənfəətini Allahın rizasından üstün tutmaq müsəlmana axirətdə böyük peşmançılıq gətirər.


davamı

İzlənmə sayı: 865

Münafiqlərin ən diqqət çəkən xüsusiyyəti Allahla əlaqələrinin olmamasıdır. Qəlbən Allahla birlikdə deyillər, Ona yönəlməz, Onu xatırlamaz, Ondan bağışlanma diləməzlər.


davamı

İzlənmə sayı: 955

Uca Allahın qullarına göndərdiyi son peyğəmbər olan hz. Muhəmməd (s.ə.v) bütün insanları İslam əxlaqı ilə yaşamağa dəvət etmişdir.


davamı

İzlənmə sayı: 864