Yaşayan fosillər

  • fosil
  • Axirzaman.net


    Darvinizm.info


"MƏNƏVİYYAT"Hər gün xəbər başlıqlarında cəmiyyətin tənəzzülə doğru getdiyini görürük. Bu gün dünyanın elə bir təbəqəsi yoxdur ki, bu tənəzzülün təsiri altında qalmış olmasın.


davamı

İzlənmə sayı: 80

Tibbi yardım almaq bütün cəmiyyətlərin ən əsas hüququdur


davamı

İzlənmə sayı: 70

Hazırda dünyanın əksər hissəsi həm sosial, həm də siyasi xaos yaşayır.


davamı

İzlənmə sayı: 79

Depressiya bugünkü cəmiyyətlərdə çox geniş rast gəlinən, güclü mənfi təsiri olan, buna görə də “dövrümüzün vəbası” olaraq adlandırılan xəstəlikdir.


davamı

İzlənmə sayı: 82

Allahın gücünü, yardımını və dostluğunu bilən möminlər üçün təvəkkül və təslimiyyət yeganə yoldur.


davamı

İzlənmə sayı: 939

Çətinliklə qarşılaşdıqda geri çəkilmək, öz mənfəətini Allahın rizasından üstün tutmaq müsəlmana axirətdə böyük peşmançılıq gətirər.


davamı

İzlənmə sayı: 907